Usługi

Projektowanie ogrodów i terenów zielonych

 • ogrody przydomowe, miejskie i wiejskie
 • zieleń towarzysząca obiektom agroturystyki, farmom, gospodarstwom itp. oraz zieleń osiedlowa
 • projekty terenów zieleni miejskiej: skwery, parki, promenady itp.
 • zieleń przy budynkach użyteczności publicznej
 • zieleń przy obiektach przemysłowych
 • inwentaryzacja zieleni
 • rewaloryzacje założeń krajobrazowych
 • projekty małej architektury; pergole, trejaże, altany, murki oporowe, ogrodzenia itp.
 • studia koncepcyjne
 • waloryzacje zasobów krajobrazowych
 • koncepcje funkcjonalno-przestrzenne i inne…
 • ogrody na dachach i zielone ściany
 • aranżacja oranżerii, atrium
 • zakładanie trawnika z siewu, rolki

Pielęgnacja ogrodów i tereńów zielonych

 • odchwaszczanie ręczne i metodą chemiczną

Trawnik

 • koszenie trawników
 • mulczowanie
 • podkaszanie obrzeży trawnikowych
 • wertykulacja
 • aeracja
 • renowacja trawnika
 • zakładanie trawników od podstaw z siewu lub z rolki

Drzewa

 • korekta koron drzew
 • cięcia sanitarne
 • cięcia formujące
 • prace na wysokościach

Krzewy

 • cięcia sanitarne
 • cięcia korekcyjne
 • cięcia formujące
 • odmładzanie roślin

Żywopłoty

 • cięcia żywopłotów
 • formowanie żywopłotów

Bonsai

 • formowanie bonsai
 • tworzenie formy bonsai od podstaw

Kompleksowa ochrona roślin

 • zabiegi ochronne grzybobójcze, owadobójcze i chwastobójcze

Nawożenie roślin

 • Odpowiednie nawożenie roślin

Marlena Lińska 2020. Stworzone przez DNS Group. Polityka prywatności.