Cięcie i formowanie drzew Wrocław

Wśród wykonywanych przez nas usług znajduje się cięcie drzew oraz ich formowanie. To oferta dedykowana klientom chcącym nadać estetyczny wygląd otaczającej zieleni. Zabiegi realizujemy zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i instytucji publicznych czy przedsiębiorców. Dysponując wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem sprzętowym, wykonujemy cięcia drzewostanu również na dużych obszarach, wymagających wykorzystania zwyżek czy innego specjalistycznego wyposażenia.

Przycinanie drzew realizujemy w oparciu o naturalny cykl biologiczny roślin, aby zabieg nie wpłynął negatywnie na zdrowie oraz estetykę zieleni. Klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do gatunku drzewa lub krzewu, a także wskazujemy najlepszy termin do realizacji zlecenia. Zatrudniamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy są gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Cięcia sanitarne drzew

W ofercie posiadamy między innymi cięcia sanitarne drzew. To usługa wykonywana w sytuacji zauważenia martwych, chorych lub nadłamanych gałęzi. Dzięki szybkiej interwencji można uniknąć zakażenia drzewa i jego obumarcia. Zabieg realizujemy zgodnie z najlepszą wiedzą, usuwając jedynie zmienione chorobowo gałęzie, bez naruszenia żywej tkanki. Cięcia sanitarne wykonujemy zarówno w przypadku drzew iglastych, jak i liściastych.

Właściwe wyposażenie umożliwia nam prace wysokościowe, dzięki czemu możemy usunąć martwe lub uszkodzone gałęzie również w przypadku strzelistych, wysokich drzew. Cięcie sanitarne ma na celu poprawienie stanu zdrowotnego drzew, ograniczenie rozwoju patogenów i grzybów, a także zapewnienie najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju drzewostanu.

Cięcia formujące

Innym zabiegiem pielęgnacyjnym, który również realizujemy, są cięcia formujące. Pozwalają na właściwe ukształtowanie korony, zgodne z fizjologicznymi uwarunkowaniami konkretnego drzewa. Zabieg ten przyczynia się także do znacznej poprawy estetyki zieleni, co ma szczególne znaczenie w miejscach reprezentacyjnych czy w parkach miejskich. Cięcia wykonujemy w sposób pozwalający na zachowanie kształtu korony, typowego dla danego gatunku drzewa.

Formowanie koron drzew realizujemy również na zlecenie klientów indywidualnych, którzy chcą zapewnić odpowiednią estetykę terenów zielonych, zlokalizowanych wokół domu. Nasi pracownicy zabezpieczają miejsce prowadzenia prac, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dbamy również o to, aby wykonywane cięcia nie naruszały stabilności konarów, które przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych stanowiłyby duże zagrożenie.

Zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy przedstawią szczegółową ofertę dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych drzew, a także zaproponują dogodny dla państwa termin realizacji usługi.

Marlena Lińska 2020. Stworzone przez DNS Group. Polityka prywatności.